Od 1 kwietnia 2016 roku do 31 maja 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej realizował Program RODZINA 500 +.

Od 1 czerwca 2022 roku Program RODZINA 500 + realizowany jest przez ZUS.

Wnioski o świadczenie „500+” należy składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.