Pracownicy socjalni

pok. 207 tel.134306005 w 72, 88

kom. 511 407 346

 

Anna Bujacz

Wola Jasienicka, Blizne 452-722

Anna Brajewska

Orzechówka, Jasienica Ros. 428-512

Agata Łobaza-Pełdyjak

Blizne 1-451

Patrycja Częczek

Jasienica Ros. 1-427