Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://gopsjasienicarosielna.ssdip.bip.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu).
 • Pochodzą z różnych źródeł.
 • Załączniki dokumentów w postaci pdf, jpg nie są dostępne cyfrowo.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokładają starań by nowe publikowane materiały były zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-19 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-10

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do nas.


Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Danuta Kwolek. Możesz skontaktować się  mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie – 13 430 60 05.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,
z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna chce skorzystać z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, powinna skierować się do wejścia głównego, następnie windą kierować się na piętro I pok. 108 do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasienicy Rosielnej. Następnie po zdefiniowaniu potrzeby klienta, Kierownik realizuje ją bądź zawiadamia odpowiedniego merytorycznie pracownika. Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi klientów niepełnosprawnych, klientów
z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Informacje dodatkowe

 1. Do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy.
 2. Przy budynku GOPS w Jasienicy Rosielnej wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Korytarze budynku dostosowane są do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich.
 4. Budynek wyposażony jest w windę, która znajduje się na parterze.
 5. W budynku na I piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób
  z niepełnosprawnością.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 8. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem
  GOPS-u po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
 9. Budynek nie posiada głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym GOPS 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

36-220 Jasienica Rosielna 240

Tel: 13 430 60 05

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: https://gopsjasienicarosielna.ssdip.bip.gov.pl/

 

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności

 

Katarzyna Szczepek

Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego,

informacji niejawnych i dostępności

Urząd Gminy Jasienica Rosielna

tel. 13 430 60 33