Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Program Operacyjny Pomoc ŻywnoÅciowa 2014-2020”
Komunikat GOPS Jasienica Rosielna !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej informuje o tym, że w dniu 18 października 2022 - w remizie OSP Jasienica Rosielna w godzinach od: 8.00 -14.00 - wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żwynościowa 2014-2020, Podprogram 2021.
Uwaga:
1. Żywność wydawana będzie łącznie dla wszystkich czterech miejscowości, tj: Blizne, Orzechówka, Jasienica Rosielna, Wola Jasienicka i tylko w jednym terminie, tj. w dniu 18.10.2022, w godzinach od: 8.00- 14.00. Informuje się, iż nie ma możliwości odbioru paczki żywnościowej w innym terminie.
2. Paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do pomocy, wydawane będą na zasadzie jak dotychczas, czyli nie ma potrzeby ubiegania się o nowe skierowanie. Obowiązuje skierowanie wydane na początku roku 2022.
Dziękuję i pozdrawiam
Danuta Kwolek - Kierownik GOPS Jasienica Rosielna